makak

מרכז קהילתי קנדה-מק"ק

המרכז ממוקם במעונות קנדה וכולל קפטריה ופינת הסבה,לקריאת עתונים, ,המשמשת להמתנה לתחילתן של ההרצאות, המסיבות והחוגים שמתקיימים באודיטוריום ובאולם החוגים של המרכז. בקומת הביניים של המרכז חוות מחשבים הפתוחה 24/7 וחדר לנגינה בפסנתר