pilatis1

מרכז קהילתי קנדה – חוג פיטבול

אימון גופני עם כדור גדול המשלב אלמנטים אירוביים-דינמיים,ותרגילי כוח ויציבה .האימון מבוסס על אי היציבות שהכדור מייצר המפעיל קבוצות שרירים רבות