הזמנת מועדון להרצאות ומסיבות

להזמנת מועדון להרצאות ומסיבות יש למלא ולשלוח במייל את טופס ההזמנה בהתאם להנחיות המפורטת בו.