הזמנת משבצת חזרות בחדר הנגינה

להזמנת משבצת חזרות בחדר הנגינה - יש למלא ולשלוח במייל את טופס ההזמנה בהתאם להנחיות המפורטות בו.