חדר נגינה

חדר נגינה

כולל חדר נגינה וחזרות לבודדים ולהרכבים ואולפן הקלטה דיגיטלי.
משמש כמסגרת להכרות וגיבוש של נגנים והרכבי ג'אז ורוק שמופיעים אחת לסמסטר בערב להקות טכניוני