הזמנת מועדון להרצאות ומסיבות

לשכת דיקן הסטודנטים בשיתוף פעולה עם אס”ט מפעילים ברחבי הקמפוס מספר מועדונים לרווחת הסטודנטים.

להזמנת מועדון להרצאות ומסיבות יש למלא ולשלוח במייל את טופס ההזמנה (DOCX) בהתאם להנחיות המפורטת בו.

הנכם מתבקשים להקליד את המידע הנדרש בטופס.