אירועי תרבות וחברה החודש

אירועי התרבות והחברה מאורגנים ומוצעים בשיתוף עם אגודת הסטודנטים בטכניון (אס"ט) במקומות הבאים:

א. בית הסטודנט

ב. מרכז קהילתי קנדה (מק"ק-מעונות קנדה)

ג. מרכז קהילתי ע"ש אגודת דורשי הטכניון (אדוה"ט- מעונות ריפקין)

ד. מועדון שביל ישראל (מש"י – מעונות מזרח החדשים)

למידע נוסף והצעות ניתן לפנות לממונה על תרבות וחברה במייל ilanapirvu@technion.ac.il