הזמנת משבצת חזרות בחדר הנגינה

להזמנת משבצת חזרות בחדר הנגינה יש למלא ולשלוח במייל את טופס ההזמנה (DOCX) בהתאם להנחיות המפורטות בו.